Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców

Miasto Konin chcąc wspierać rozwój konińskich firm i wychodząc naprzeciw ich potrzebom zaprasza do skorzystania z indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Konina, w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2020-2022.

Celem przedsięwzięcia jest rozwiązanie konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem firmy, zaś jego efektem opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa.

Przedsięwzięcie składa się z następujących etapów:

 • Etap I – analiza, identyfikacja problemów oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem firmy. Polega na spotkaniu Uczestnika z Zespołem doradczym celem zdiagnozowania rodzaju wsparcia doradczego.
 • Etap II – wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych potrzeb. Uczestnicy mogą skorzystać z następujących instrumentów wsparcia stanowiących usługi doradztwa:
  • audyt: prawny, biznesowy, finansowy, marketingowy
  • doradztwo prawne,
  • doradztwo biznesowe,
  • doradztwo finansowe i usługi księgowe,
  • doradztwo marketingowe i usługi marketingowe,
  • coachnig,
  • mentoring

Doradztwo prowadzone będzie w formie bezpośredniej, w terminie do 30 września 2020 r. Harmonogram doradztwa ustalony będzie indywidualnie z Uczestnikiem przedsięwzięcia. Każdemu z Uczestnikowi przysługiwać będzie max 20 godzin doradczych.

Uczestnikami uprawnionymi do udziału we wsparciu doradczym są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Konina.

Przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem w przedsięwzięciu zobowiązani są do złożenia do dnia 9 marca 2020 r. w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Koninie, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Plac Wolności 1, 62-500 Konin; w formie elektronicznej na adres e-mail: dgir@konin.um.gov.pl lub rewitalizacja@konin.um.gov.pl, lub osobiście w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 Maja 21 pok. 10 lub pok. 11  następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wersji papierowej

Formularz zgłoszeniowy

Zał.-nr-1-do-Regulaminu-Formularz-zgłoszeniowy.pdf : Pobierz dokument

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc.xlsx : Pobierz dokument

Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik-do-formularza-Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis.pdf : Pobierz dokument

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

GDE Error: Requested URL is invalid

Liczba miejsc jest ograniczona. Do przedsięwzięcia w wyniku rekrutacji zostanie zakwalifikowanych max 10 Uczestników.

Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców objęte będzie regułami pomocy de minimis.

Zasady, warunki oraz zakres udzielanego indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Konina określa Regulamin wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców dostępny poniżej:

Regulamin wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców

Regulamin-wsparcia-doradczego-dla-przedsiębiorców.pdf : Pobierz dokument

Formularz zgłoszeniowy

Zał.-nr-1-do-Regulaminu-Formularz-zgłoszeniowy.pdf : Pobierz dokument

Karta oceny formularza

Zał.-nr-2-do-Regulaminiu-Karta-oceny-formularza.pdf : Pobierz dokument

Wzór umowy na udzielenie wsparcia

Zał.-nr-3-do-Regulaminu-Umowa-na-udzielenie-wsparcia.pdf : Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do umowy – Karta doradztwa

Załącznik-nr-1-do-umowy-Karta-doradztwa.pdf : Pobierz dokument

Załącznik nr 2 do umowy – Ankieta dot. doradztwa

GDE Error: Requested URL is invalid

Załącznik nr 3 do umowy – Oświadczenie o niezmienionej wielkości pomocy

Załącznik-nr-3-do-umowy-Oświadczenie-o-niezmienionej-wielkości-pomocy.pdf : Pobierz dokument

W przypadku pytań, wątpliwości zachęcam do kontaktu pod numerami telefonów 63 240 11 32 lub 63 240 12 79.