Wydłużenie terminu składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka” w 2017 roku – do 21 kwietnia 2017 r.

Pragniemy poinformować, iż został wydłużony termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”.

Oferty wraz z załącznikami można składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500 Konin, Plac Wolności 1 – BIURO OBSŁUGI INTERESANTA, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert – Spotkania z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka” w 2017 roku”,  do dnia 21.04.2017 r. do godziny 15:30 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego)

Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2017 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Koninie, w zakładce Organizacje Pozarządowe -> Ogłoszenia o konkursach -> Otwarte konkursy ofert.

Zachęcamy do składania ofert w ramach ww. konkursu.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support