WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA PROJEKTÓW W RAMACH AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KONIN NA LATA 2016-2023

Informujemy, iż w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 w zakresie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym wprowadzenia nowych projektów mających wpływ na ożywienie obszaru rewitalizacji „Starówka”, do dnia 19 października 2018 r. wydłużony został termin naboru projektów.

Propozycje projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych prosimy zgłaszać zgodnie z Regulaminem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, w przypadku złożenia propozycji nowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, który jest dostępny pod linkiem:  https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1728&kad= , poprzez:

  1. wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną fiszki projektowej wraz
    z oświadczeniami (oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych, oświadczenie Projektodawcy dot. projektu złożonego w ramach LPR) oraz
  2. dostarczenie wersji papierowej fiszki projektowej podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z wymaganymi oświadczeniami), do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 Maja 21, 62-510 Konin, pok. 11.

Uwaga! Fiszki projektowe wraz z załącznikami należy obowiązkowo złożyć w wersji elektronicznej i papierowej.

Fiszka projektowa wraz z oświadczeniami w wersji edytowalnej jest dostępna poniżej:

GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid

W ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, zachęcamy do składania propozycji nowych przedsięwzięć, które mogłyby znaleźć się w programie rewitalizacji.

Przypominamy, że Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, dostępny jest na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji www.dev.rewital-konin.pl oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej, pod linkiem: http://bip.konin.eu/index.phpd=uchwala_VIIkad_szczegoly&kadencja=7&id=586

W sprawie aktualizacji programu rewitalizacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem rewitalizacja@konin.um.gov.pl  lub telefonicznie pod nr tel. 63 240 11 32.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support