Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA PROJEKTÓW W RAMACH AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KONIN NA LATA 2016-2023

Informujemy, iż w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 w zakresie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym wprowadzenia nowych projektów mających wpływ na ożywienie obszaru rewitalizacji „Starówka”, do dnia 19 października 2018 r. wydłużony został termin naboru projektów.

Propozycje projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych prosimy zgłaszać zgodnie z Regulaminem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, w przypadku złożenia propozycji nowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, który jest dostępny pod linkiem:  https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1728&kad= , poprzez:

  1. wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną fiszki projektowej wraz
    z oświadczeniami (oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych, oświadczenie Projektodawcy dot. projektu złożonego w ramach LPR) oraz
  2. dostarczenie wersji papierowej fiszki projektowej podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z wymaganymi oświadczeniami), do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 Maja 21, 62-510 Konin, pok. 11.

Uwaga! Fiszki projektowe wraz z załącznikami należy obowiązkowo złożyć w wersji elektronicznej i papierowej.

Fiszka projektowa wraz z oświadczeniami w wersji edytowalnej jest dostępna poniżej:

GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid

W ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, zachęcamy do składania propozycji nowych przedsięwzięć, które mogłyby znaleźć się w programie rewitalizacji.

Przypominamy, że Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, dostępny jest na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji www.dev.rewital-konin.pl oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej, pod linkiem: http://bip.konin.eu/index.phpd=uchwala_VIIkad_szczegoly&kadencja=7&id=586

W sprawie aktualizacji programu rewitalizacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem rewitalizacja@konin.um.gov.pl  lub telefonicznie pod nr tel. 63 240 11 32.