Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Wydłużenie terminu składania projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji, do dnia 10 października 2022 r. wydłużony został termin naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPR.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do:

  • podzielenia się opinią, co warto zrobić na wyznaczonym obszarze rewitalizacji,
  • zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Propozycje projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych można zgłaszać poprzez:

  • wypełnienie Karty projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dostępnej w formie edytowalnej na stronie internetowej: www.rewitalkonin.pl oraz poniżej i odesłanie podpisanej karty na adres rewitalizacja@konin.um.gov.pl lub liderprojekt@liderprojekt.pl
  • w formie papierowej. Wersja papierowa karty do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych dostępna będzie w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 Maja 21, pok. 14. Wypełnioną i podpisaną kartę można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

Wypełnione formularze papierowe oraz elektronicznie należy dostarczyć w terminie do 10.10.2022 r.

Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze itp. Projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby obszaru rewitalizacji.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina.

Poniżej karta projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)