Wydłużenie terminu składania wniosków do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

files/images/foto/header_logotypy_fundusze_pomoc_techniczna.jpg

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, do dnia 23 września 2016 r. wydłużony został termin naboru projektów.

Propozycje swoich projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych prosimy zgłaszać poprzez:

  1. wypełnienie i przesłanie (w sposób wskazany w formularzu) formularza znajdującego się pod adresem: http://deltapartner.pl/ankiety/projekty-konin/
  2. oraz dostarczenie wersji papierowej projektu wraz z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji, do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 maja 21, 62-510 Konin, pok. 8.

Formularz w wersji edytowalnej (doc).

Uwaga – Projekt obowiązkowo należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej. W przeciwnym wypadku projekt nie zostanie poddany konsultacjom na spotkaniach warsztatowych.

W dalszej kolejności zaplanowane zostaną dwa spotkania warsztatowe, których celem będzie konsultowanie i opiniowanie  złożonych projektów. Data i miejsce warsztatów zostaną upublicznione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support