Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Wydłużenie terminu składania wniosków do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

files/images/foto/header_logotypy_fundusze_pomoc_techniczna.jpg

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, do dnia 23 września 2016 r. wydłużony został termin naboru projektów.

Propozycje swoich projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych prosimy zgłaszać poprzez:

  1. wypełnienie i przesłanie (w sposób wskazany w formularzu) formularza znajdującego się pod adresem: http://deltapartner.pl/ankiety/projekty-konin/
  2. oraz dostarczenie wersji papierowej projektu wraz z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji, do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 maja 21, 62-510 Konin, pok. 8.

Formularz w wersji edytowalnej (doc).

Uwaga – Projekt obowiązkowo należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej. W przeciwnym wypadku projekt nie zostanie poddany konsultacjom na spotkaniach warsztatowych.

W dalszej kolejności zaplanowane zostaną dwa spotkania warsztatowe, których celem będzie konsultowanie i opiniowanie  złożonych projektów. Data i miejsce warsztatów zostaną upublicznione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.