Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Wyjazdy studyjne

Wizyty studyjne zorganizowane zostały w ramach projektu ” Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, dla osób zaangażowanych w proces rewitalizacji. Brali w nich udział kierownicy wydziałów/jednostek organizacyjnych, przedstawiciele: Rady Miasta Konina, Rady Seniorów Miasta Konina, Młodzieżowego Domu Kultury, Instytucji Otoczenia Biznesu. Celem wizyt studyjnych było zapoznanie się z doświadczeniami dotyczącymi tworzenia i funkcjonowania instytucji integrujących usługi społeczne i gospodarcze.

 

Wszystkie spotkania odbyły się w maju:

– w Sopockim Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej

– w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku

– w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury

– w Centrum Kreatywności TARGOWA w Warszawie

– w Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA w Warszawie

– w DOMU INNOWACJI SPOŁECZNYCH „Marzyciele i Rzemieślnicy” w Warszawie

– w Concordia Design w Poznaniu

– w Poznańskim Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu tj. Centrum Bukowska

 

Przedstawiciele instytucji podczas oprowadzania po nich, opowiedzieli jak doszło do ich powstania, na jakach zasadach funkcjonują. Opowiadali o dobrych praktykach w zakresie zarządzania, o sukcesach i zagrożeniach oraz barierach związanych ze specyfiką ich funkcjonowania.