Wyjazdy studyjne

Wizyty studyjne zorganizowane zostały w ramach projektu ” Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, dla osób zaangażowanych w proces rewitalizacji. Brali w nich udział kierownicy wydziałów/jednostek organizacyjnych, przedstawiciele: Rady Miasta Konina, Rady Seniorów Miasta Konina, Młodzieżowego Domu Kultury, Instytucji Otoczenia Biznesu. Celem wizyt studyjnych było zapoznanie się z doświadczeniami dotyczącymi tworzenia i funkcjonowania instytucji integrujących usługi społeczne i gospodarcze.

 

Wszystkie spotkania odbyły się w maju:

– w Sopockim Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej

– w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku

– w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury

– w Centrum Kreatywności TARGOWA w Warszawie

– w Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA w Warszawie

– w DOMU INNOWACJI SPOŁECZNYCH „Marzyciele i Rzemieślnicy” w Warszawie

– w Concordia Design w Poznaniu

– w Poznańskim Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu tj. Centrum Bukowska

 

Przedstawiciele instytucji podczas oprowadzania po nich, opowiedzieli jak doszło do ich powstania, na jakach zasadach funkcjonują. Opowiadali o dobrych praktykach w zakresie zarządzania, o sukcesach i zagrożeniach oraz barierach związanych ze specyfiką ich funkcjonowania.

 

   

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support