Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Wymiana dobrych praktyk

23 czerwca 2022 roku odbyła się wizyta studyjna, podczas której gościliśmy przedstawicieli miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego (pracowników urzędów miejskich, zajmujących się rewitalizacją) oraz członków zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem wizyty była wymiana dobrych praktyk w zakresie procesu rewitalizacji. Gości przywitał Witold Nowak, Z-ca Prezydenta ds. społecznych.

Zaprezentowano uczestnikom specyfikę procesu rewitalizacji naszego miasta. Gościom przybliżona została specyfika miasta, działania rewitalizacyjne. W sali sesyjnej przy ulicy Wiosny Ludów 1, także dyskutowano na temat problemów, trudności w procesie rewitalizacji.

W ramach wizyty studyjnej zaprezentowano działania Centrum Organizacji Pozarządowej. Goście odwiedzili również Akademię Życia i Samodzielności oraz spółdzielców w BLUES Hostel oraz Sport i Rehabilitacja.

Podczas wizyty odbył się również spacer studyjny po obszarze rewitalizacji “Starówka”, który rozpoczęliśmy od Placu Wolności i Domu Zemełki, po czym skierowaliśmy się w kierunku Pałacyku Reymonda, Bulwarem Nadwarciańskim doszliśmy do Parku Chopina, następnie zobaczyliśmy synagogę, Słup drogowy oraz nowopowstałe budownictwo mieszalne. Jednym z punktów trasy spaceru studyjnego były podwórka przy ul. Mickiewicza 20 oraz Kaliskiej 20, które w 2019 roku zostały zagospodarowanie wraz z ich mieszkańcami w ramach zadania pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”.