Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka” w 2017 roku

Pragniemy poinformować, iż w ramach organizacji otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka” –  wybrana została organizacja pozarządowa, która będzie realizowała ww. zadanie.

 Wybrana organizacja pozarządowa to Konińska Izba Gospodarcza.

Poniżej znajduje się dokładna informacja w tym zakresie.

GDE Error: Requested URL is invalid

Konkurs miał na celu powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”, organizacji pozarządowej. Na spotkaniach poruszane będą zagadnienia związane z procesem rewitalizacji oraz z opracowanym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

O dokładnych terminach spotkań będziemy informować na bieżąco.

Już dziś zapraszamy do udziału!