Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe – Lokalny Program Rewitalizacji Konina na lata 2016-2023

files/images/foto/header_logotypy_fundusze_pomoc_techniczna.jpg

Szanowni Państwo!

W ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, Prezydent Miasta Konina serdecznie zaprasza mieszkańców oraz wszystkie podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji w mieście na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się w dniu  06.10.2016 r. w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wiosny Ludów 6, od godziny 10.00.

Spotkanie ma na celu przedstawienie oraz omówienie projektów, które zostały zgłoszone w ramach naboru do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023. Podczas spotkania będzie można zapoznać się ze zgłoszonymi projektami oraz wyrazić swoje opinie.

Lista projektów zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, jest dostępna poniżej.

Prezydent Miasta Konina

2016.09.29_program_rewitalizacji_spis_projektow.pdf : Pobierz dokument