Zapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.), do złożenia oferty na realizację zadania publicznego pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”. Zadanie polega na zagospodarowaniu wraz z mieszkańcami 3 podwórek na obszarze rewitalizacji “Starówka”.

Termin składania ofert upływa 8 maja 2018 r., o godz. 15.30

Ogłoszenie oraz załączniki, w tym wzór oferty, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje pozarządowe -> Ogłoszenia o konkursach, pod linkiem:

http://bip.konin.eu/index.php?d=otw_konkursy_orgprz&konkurs_id=180

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support