Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Zapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.), do złożenia oferty na realizację zadania publicznego pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”. Zadanie polega na zagospodarowaniu wraz z mieszkańcami 3 podwórek na obszarze rewitalizacji “Starówka”.

Termin składania ofert upływa 8 maja 2018 r., o godz. 15.30

Ogłoszenie oraz załączniki, w tym wzór oferty, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje pozarządowe -> Ogłoszenia o konkursach, pod linkiem:

http://bip.konin.eu/index.php?d=otw_konkursy_orgprz&konkurs_id=180