Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Zapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.), do złożenia oferty na realizację zadania publicznego pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”. Zadanie polega na zagospodarowaniu wraz z mieszkańcami 3 podwórek na obszarze rewitalizacji “Starówka”.

Termin składania ofert upływa 18 czerwca 2018 r., o godz. 15.30

Ogłoszenie oraz załączniki, w tym wzór oferty, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje pozarządowe -> Ogłoszenia o konkursach, pod linkiem:

https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1741&kad=

Wzór oferty w wersji edytowalnej dostępny jest poniżej:

GDE Error: Requested URL is invalid