Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rewitalizacyjnego dot. Domu Zemełki

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie studium wykonalności oraz pozostałych dokumentów aplikacyjnych dla projektu rewitalizacyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki w Koninie z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach WRPO 2014-2020, Działanie 9.2.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)