Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Zapytanie ofertowe na opracowanie programu pobudzania rynku pracy na obszarze rewitalizacji “Starówka”

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie programu pobudzania  i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji „Starówka” z naciskiem na analizę sposobów zaangażowania podmiotów ekonomii społecznej i lokalnej przedsiębiorczości w aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2017 r.

Dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.konin.eu/index.php?d=zaaktys