Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Zespół ds. rewitalizacji

Z uwagi na fakt, że po wyborach samorządowych została powołana nowa Rada Miasta Konina, wymagana była zmiana składu Zespołu ds. rewitalizacji. Przestało obowiązywać zarządzenie nr 87/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji.

Zarządzeniem nr 52/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 05.04.2019 roku powołano Zespół ds. rewitalizacji, który stanowi ciało doradcze Prezydenta Miasta Konina, a jego zadaniem jest wspomaganie procesu rewitalizacji. Powołany został w celu współpracy i wymiany poglądów interesariuszy procesu rewitalizacji. Uprawniony jest do wyrażania opinii oraz rekomendowania rozwiązań dotyczących przebiegu i oceny procesu rewitalizacji.

Zespół ds. rewitalizacji będzie pracował w ramach dwóch podzespołów tj. w ramach podzespołu ds. wdrażania i monitoringu LPR oraz podzespołu opiniodawczo-doradczego. Skład, zasady naboru oraz tryb pracy Zespołu określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27.04.2018 roku.

Zarządzenie nr 73/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 05.04.2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji.

zarz_2020_073_1589786170.pdf : Pobierz dokument

Zarządzenie nr 52/2019 Prezydenta Miasta Konina z dna 05.04.2019 roku.

zarz_2019_052_1554964829.pdf : Pobierz dokument

Zarządzenie nr 69/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 maja 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27.04.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Zespołu ds. rewitalizacji.

zarz_2020_069_1588924339.pdf : Pobierz dokument

Regulamin Zespołu ds. rewitalizacji.

Regulamin-powołania-zespołu-ds.-rewitalizacji.pdf : Pobierz dokument