Zespół ds. rewitalizacji

Zarządzeniem nr 87/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lipca 2018 r. powołany został Zespół ds. rewitalizacji, który stanowi ciało doradcze Prezydenta Miasta Konina, a jego zadaniem jest wspomaganie procesu rewitalizacji. Powołany został w celu współpracy i wymiany poglądów interesariuszy procesu rewitalizacji. Uprawniony jest do wyrażania opinii oraz rekomendowania rozwiązań dotyczących przebiegu i oceny procesu rewitalizacji.

Zespół ds. rewitalizacji będzie pracował w ramach dwóch podzespołów tj. w ramach podzespołu ds. wdrażania i monitoringu LPR oraz podzespołu opiniodawczo-doradczego. Skład, zasady naboru oraz tryb pracy Zespołu określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27.04.2018 roku.

Zarządzenie nr 87/2018 Prezydenta Miasta Konina z dna 12.07.2018 roku

zarządzenie-dot.-powołania-zespołu-ds.-rewitalizacji.pdf : Pobierz dokument

Regulamin Zespołu ds. rewitalizacji.

Regulamin-zespołu-ds-rewitalizacji.pdf : Pobierz dokument

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support