Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji “Starówka” – pilotaż

Zestaw narzędzi to kompletny, dopasowany do potrzeb obszaru rewitalizacji w Koninie zestaw dokumentów, który jest rezultatem analiz i działań doradczych przeprowadzonych w następujących trzech etapach:

a) Potencjał lokalowy Miasta Konina w kontekście aktywizacji społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji „Starówka”, który składa się z :

  • analiza komunalnego zasobu lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka” stanowiących własność Miasta Konina i możliwości wykorzystania go do rozwoju inwestycji i przedsiębiorczości na tym terenie.
  • analiza prawna możliwości organizacji przetargów lub konkursów na najem lokali użytkowych na obszarze rewitalizacji “Starówka” na działalność gospodarczą.
  • analiza prawno-finansowa możliwości stosowania przez Miasto Konin  preferencyjnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych z obszaru rewitalizacji „Starówka”.
  • analiza potrzeb stworzenia i określenie zakresu działalności centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji w oparciu o potencjał budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie.

Potencjal-lokalowy-Miasta-Konina-w-kontekscie-aktywizacji-spoleczno-gospodarczej-obszaru-rewitalizacji.pdf : Pobierz dokument

Załączniki do ww opracowania:

Mapka sytuacyjna nieruchomości z lokalizacją lokali użytkowych

wskazuje lokale znajdujące się na starówce

Propozycja projektów zarządzeń wraz z załącznikami

Projekty-zarządzeń.pdf : Pobierz dokument

 

Analiza prawna obecnych regulacji prawnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami Miasta Konina

Analiza-prawna-obecnych-regulacji-prawnych-w-zakresie-gospodarki-nieruchomosciami-Miasta-Konina.pdf : Pobierz dokument

Analiza potrzeby utworzenia centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji “Starówka”

Analiza-potrzeby-utworzenia-Centrum-aktywizacji-spoleczno-gospodarczej-na-obszarze-rewitalizacji.pdf : Pobierz dokument

b) Oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji „Starówka” obejmuje in. analizę prawną i finansową dostępnych, oczekiwanych i możliwych do wprowadzenia zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji „Starówka” w oparciu o aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa; katalog dostępnych do wprowadzenia na obszarze rewitalizacji „Starówka” zachęt inwestycyjnych dedykowanych dla przedsiębiorców oraz właścicieli prywatnych nieruchomości nie będących przedsiębiorcami, zestaw możliwych do wprowadzenia na obszarze rewitalizacji „Starówka” zachęt inwestycyjnych, analizę skutków finansowych dla budżetu Miasta wprowadzenia takich zachęt w zestawieniu z wynikami analizy skutków społeczno-ekonomicznych nowych regulacji dla obszaru rewitalizacji. Natomiast oferta inwestycyjna zawiera informacje o komunalnych nieruchomościach, w tym aktualnie dostępnych lokalach użytkowych i innych nieruchomościach oraz zachętach inwestycyjnych dla właścicieli nieruchomości i inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji „Starówka”.

Oferta-inwestycyjna-obszaru-rewitalizacji-Starówka.pdf : Pobierz dokument

System-zachet-inwestycyjnych-dla-obszaru-rewitalizacji.pdf : Pobierz dokument

c) Jak powstał Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż”? obejmuje raport z przeprowadzonych prac w trakcie realizacji projektu pt. „Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż”.

Jak-powstał-zestaw-narzedzi-ozywienia-gospodarczego-obszaru-rewitalizacji-Starowka-w-Koninie-pilotaz.pdf : Pobierz dokument

Załącznik do ww. opracowania:

Nagranie treści spotu dot. konkursu

Nagranie treści spotu

Scenariusz spotkań 22-23 sierpnia 2018 roku

Scenariusz-spotkań-22_23-sierpnia.pdf : Pobierz dokument

Prezentacja ze spotkań 22-23 sierpnia 2018 roku

Prezentacja-na-spotkanie-22_23-sierpienia-2018-1.pdf : Pobierz dokument

Scenariusz spotkań 24-25 sierpnia 2018 roku

Scenariusz-spokań-24_25-sierpnia.pdf : Pobierz dokument

Prezentacja ze spotkania 24-25 sierpnia 2018

Prezentacja-na-spotkanie-_24_25-sierpienia-2018.pdf : Pobierz dokument

Protokół ze spotkań komisji konkursowej

Załącznik-6.-protokół-ze-spotkania-komisji-konkursowej.pdf : Pobierz dokument

Wyniki głosowania konkursu

Wyniki-głosowania-w-konkursie.pdf : Pobierz dokument

Prezentacja prac konkursowych na logo i nazwę budynku planowanego na centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej

Prezentacja-prac-konkursowych-dot.-logo-i-nazwy-budynku-planowanego-na-centrum-aktywizacji-spoleczo-gospodarczej.pdf : Pobierz dokument

Prezentacja ze spotkania 25 października 2018 roku

Załącznik-9.1.-prezentacja25X2018.pdf : Pobierz dokument

Nagranie treści spotu

Regulamin konkursu na logo i nazwę budynku planowanego na centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej

Regulamin-konkursu.pdf : Pobierz dokument

Formularz konkursowy 

Formularz-konkursowy.pdf : Pobierz dokument

Formularz oceny zgłoszonych propozycji

Formularz-oceny-zgłoszonych-propozycji.pdf : Pobierz dokument

Propozycje projektów zarządzeń

Projekty-zarządzeń.pdf : Pobierz dokument

Koncepcja rozmieszczenia funkcji centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej

Prezentacja-dot.-koncepcji-rozmieszczenia-funkcji-centrum-aktywizacji-spoleczno-gospodarczej.pdf : Pobierz dokument