ZLPR na lata 2007-2015

Celem opracowania Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007-2015 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007-2015 była potrzeba praktycznego przygotowania Konina do podejmowania starań o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO) oraz innych programów operacyjnych na lata 2007-2013, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych.
Przyjęty Uchwałą Nr 119 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 roku Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007-2015, został zaktualizowany i dostosowany do wymogów określonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w “Wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. pod tekstem powinny znaleźć się następujące załączniki:

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007 – 2015

Zal_Nr_1_do_Uchwaly_Zintegrowany_Lokalny_Program_Rewitalizacji.pdf : Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007 – 2015

Zal_nr_1_do_ZLPR_LISTA_PROJEKTOW.pdf : Pobierz dokument

Prognoza oddziaływania na środowisko Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007 – 2015

Za_Nr_2_do_Uchwaly_Prognoza_oddzialywania_na_srod.pdf : Pobierz dokument

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support