Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Zmiany na podwórkach trwają

W ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” zakończył  się kolejny etap zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”, realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych. Dopracowano koncepcje zagospodarowania wybranych podwórek w porozumieniu z ich mieszkańcami i innymi interesariuszami zaangażowanymi w realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie trwają prace wdrożeniowe wybranych koncepcji wraz z mieszkańcami.

Metamorfozę przechodzą dwa podwórka znajdujące się na obszarze rewitalizacji „Starówka”, tj. podwórko przy ul. Mickiewicza 20 oraz przy ul. Kaliskiej 20.

Prace na podwórkach potrwają do końca kwietnia 2019r.

    

    

 

 

Do tej pory w ramach realizacji zadania publicznego „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” dokonano następujących działań:

  • opracowano katalog „Podwórkowe inspiracje”, który zawiera inspiracje w zakresie organizacji, zagospodarowania podwórka,
  • przeprowadzono otwarte spotkanie „Konin od podwórka” w formie kawiarni obywatelskiej wprowadzające do projektu i inspirujące do lokalnej aktywności,
  • odbyły się wizyty na podwórkach i przejście animatora „od drzwi do drzwi”,
  • odbyły się spotkania na podwórkach, które miały na celu integrowanie mieszkańców oraz popularyzację wspólnego podejmowania inicjatyw w obrębie posesji, które zamieszkują,
  • przeprowadzono cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców podwórek objętych projektem,
  • przygotowano wizualizacje 3D dla dwóch wybranych podwórek.
  • doprecyzowano koncepcje zagospodarowania podwórek wspólnie z mieszkańcami
    i innymi interesariuszami.

W ramach ww. zadania w maju 2019 roku planowane jest spotkanie podsumowujące wnioski z realizacji przedsięwzięcia oraz opracowanie raportu z przebiegu realizacji zadania wraz
z rekomendacjami dla miasta i lokalnych NGO.