Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Zwolnienie z podatku na obszarze rewitalizacji Starówka

Zachęcamy do skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczącego budynków położonych na obszarze rewitalizacji “Starówka”, w których wykonano remont elewacji, w tym co najmniej nową elewację frontową, przyjętego uchwałą nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku.

Warunkiem uzyskania prawa do zwolnienia jest poniesienie nakładów na remont elewacji po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz zakończenie remontu elewacji przed upływem okresu obowiązywania niniejszej uchwały.