Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dot. budynków – elewacje

Rada Miasta Konina przyjęła uchwałę  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji (Uchwała nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku).

Założeniem stojącym za wprowadzeniem przedmiotowej zachęty inwestycyjnej jest polepszenie  stanu jakościowego i wizualnego budynków, zwiększając walory estetyczne przestrzeni publicznej ulic tworzących obszar rewitalizacji „Starówka”.

Uchwała nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji.

uchwala-nr-222-z-dnia-30.10.2019r.-1.pdf : Pobierz dokument

uchwala_nr_222-z-dnia-30.10.2019r.-uzasadnienie.pdf : Pobierz dokument

Wniosek w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka” w Koninie

GDE Error: Requested URL is invalid

Zgłoszenie zakończenia remontu elewacji w celu korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka” w Koninie

GDE Error: Requested URL is invalid

Oświadczenie – Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku

GDE Error: Requested URL is invalid

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis.pdf : Pobierz dokument

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)

Oświadczenie o nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)

Oświadczenie o nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

GDE Error: Requested URL is invalid

Postanowienia uchwały wpisują się bezpośrednio w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, realizując kierunki działań określone w ramach celów strategicznych. Przygotowana propozycja zachęt inwestycyjnych przyczyni się do realnej odnowy konińskiej Starówki, tworząc impuls dla jej dalszego rozwoju.