Zwolnienie z podatku od nieruchomości dot. budynków – elewacje

Rada Miasta Konina przyjęła uchwałę  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji (Uchwała nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku).

Założeniem stojącym za wprowadzeniem przedmiotowej zachęty inwestycyjnej jest polepszenie  stanu jakościowego i wizualnego budynków, zwiększając walory estetyczne przestrzeni publicznej ulic tworzących obszar rewitalizacji „Starówka”.

Uchwała nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji.

uchwala-nr-222-z-dnia-30.10.2019r.-1.pdf : Pobierz dokument

uchwala_nr_222-z-dnia-30.10.2019r.-uzasadnienie.pdf : Pobierz dokument

Wniosek w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka” w Koninie

Załącznik-nr-1-do-uchwały-nr-222-RMK-z-30.10.2019r..pdf : Pobierz dokument

Zgłoszenie zakończenia remontu elewacji w celu korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka” w Koninie

Załącznik-nr-2-do-uchwały-nr-222-RMK-z-30.10.2019r..pdf : Pobierz dokument

Oświadczenie – Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku

Załącznik-nr-3-do-uchwały-oświadczenie..-1.pdf : Pobierz dokument

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis.pdf : Pobierz dokument

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

Oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy..doc : Pobierz dokument

Oświadczenie o nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis

Oswiadczenie-o-nieotrzymanej-pomocy..doc : Pobierz dokument

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-W-ROLNICTWIE..doc : Pobierz dokument

Oświadczenie o nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Oświadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-w-rybołóstwie..docx : Pobierz dokument

Postanowienia uchwały wpisują się bezpośrednio w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, realizując kierunki działań określone w ramach celów strategicznych. Przygotowana propozycja zachęt inwestycyjnych przyczyni się do realnej odnowy konińskiej Starówki, tworząc impuls dla jej dalszego rozwoju.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support