Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, położonych na obszarze rewitalizacji “Starówka” w Koninie

Informujemy, że Rada Miasta Konina przyjęła uchwałę  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji (Uchwała nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku).

Założeniem stojącym za wprowadzeniem przedmiotowej zachęty inwestycyjnej jest polepszenie  stanu jakościowego i wizualnego budynków, zwiększając walory estetyczne przestrzeni publicznej ulic tworzących obszar rewitalizacji „Starówka”.

Warunkiem uzyskania prawa do zwolnienia jest poniesienie nakładów na remont elewacji po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz zakończenie remontu elewacji przed upływem okresu obowiązywania niniejszej uchwały. Założenia finansowe programu w postaci progów zwolnień to:

  • zwolnienie trwające maksymalnie do 10 lat,
  • łączna suma zwolnienia nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych (udokumentowanych nakładów inwestycyjnych na remont elewacji),
  • łączna suma zwolnienia nie może przekroczyć 30 tys. zł w przypadku przystąpienia do programu w pierwszych 5 latach obowiązywania programu i 20 tys. zł
    w przypadku przystąpienia do programu od 6 do 10 roku obowiązywania programu.

Postanowienia uchwały wpisują się bezpośrednio w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, realizując kierunki działań określone w ramach celów strategicznych. Przygotowana propozycja zachęt inwestycyjnych przyczyni się do realnej odnowy konińskiej Starówki, tworząc impuls dla jej dalszego rozwoju.

Uchwała nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=222

oraz w zakładce Rewitalizacja, podzakłdace Zachęty inwestycyjne na niniejszej stronie internetowej.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support